image image

Misja

Misja :

Misją spółki jest realizacja inwestycji,  w sposób godny lidera przy poszanowaniu dla środowiska naturalnego i zasad etyki.
Cel chcemy realizować poprzez :

 

  • świadczenie wysokiej jakości usług budowlanych,
  • przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przepisów BHP,
  • ciągłe doskonalenie, wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000,
  • budowę nowoczesnego zaplecza technicznego,
  • podnoszenie kwalifikacji kadry.