image image

Zakończone realizacje

Zrealizowane inwestycje :

 

  • Budowa asfaltowego placu awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego na terenie oczyszczalni ścieków Czajka z murem oporowym o dł. 500 m oraz odwodnieniem (MPWiK)
  • Przebudowa jezdni i krawężników w ul. Fletniowej (odc. ul. Orchowiecka + 570 m. w kierunku ul. Klasyków) na drodze gminnej na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie. (Dzielnica Białołęka w Warszawie)
  • Przebudowa ulicy Skarbka z Gór. (Dzielnica Białołęka w Warszawie)